KİRA BEDELİNİ ÖDEMEYEN KİRACI İHTAR ÇEKİLDİKTEN SONRA ÖDEME YAPARSA YİNE DE TAHLİYE EDİLEBİLİR Mİ ?

  • Konut ve çatılı işyeri kiralarında kiracı, kira bedelini ödemediği için kendisine yazılı olarak iki haklı ihtarda bulunulmasına sebep olursa; kiraya veren, tahliye davası açarak kiracıyı tahliye ettirebilir. Eğer ödenmeyen kira bedelleri nedeniyle kiracıya karşı icra takibi başlatılırsa, icra takibinde borçlu kiracıya tebliğ edilen ödeme icra emri de ihtar mahiyetindedir.
  • Kiracı ihtarlardan sonra ödeme yapsa da ihtarların haklılığı ortadan kalkmayacağı için yine tahliye davası açılabilir.
  • İki ihtarın; bir yıldan kısa süreli kira sözleşmelerinde kira süresi içinde, bir yıl ve daha uzun süreli kira sözleşmelerinde ise bir kira yılı içinde çekilmiş olması gereklidir.
  • Tahliye davası; kira süresinin ve bir yıldan uzun süreli kiralarda ihtarların yapıldığı kira yılının bitiminden başlayarak bir ay içinde açılmalıdır.

Emsal Karar;

‘’TBK’nin 352/2.maddesi uyarınca iki haklı ihtar nedeniyle açılacak tahliye davasının ihtarların yapıldığı kira yılının bitiminden başlayarak bir ay içerisinde açılması zorunludur. İki haklı ihtar nedeniyle açılan davada tahliyeye karar verilebilmesi için kiracının bir kira yılı içerisinde iki haklı ihtara sebebiyet vermiş olması gerekir. İhtar tebliğinden sonra yapılan ödemeler iki haklı ihtarın oluşmasına engel teşkil etmez.’’ (Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 15. Hukuk Dairesi 2022/1606 E., 2023/562 K.)

Av.Meryem KILIÇ

Av.Yalçın TORUN 

Av.Semih Ali GÜLER

 

Tel:0312 432 56 78 – 0505 621 99 92

 

 

 

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir