Yazı

Konut ve Çatılı İşyerlerinde Kiracının Tahliyesi

Kira sözleşmesi  Türk Borçlar Kanunu (TMK) 299. maddesinde “….., kiraya verenin bir şeyin kullanılmasını veya kullanmayla birlikte ondan yararlanılmasını kiracıya bırakmayı, kiracının da buna karşılık kararlaştırılan kira bedelini ödemeyi üstlendiği sözleşmedir.” şeklinde tanımlanmıştır. Kira sözleşmesi  tanımından da anlaşıldığı üzere iki tarafa da  borç yükleyen bir sözleşmedir.

Yazı

Ecrimisil (Haksız İşgal) Tazminatı

Ecrimisil kelime anlamı olarak ücret, parasal karşılık anlamına gelmekle birlikte, hukuki anlamda; zilyet olmayan malikin, malik olmayan kötüniyetli zilyetten isteyebileceği tazminat olarak tanımlanır[1]. Yargıtay’a göre ise, kötüniyetli zilyedin ödemek durumunda olduğu tazminat miktarıdır[2]. En azı kira geliri[3], en çoğu da tam gelir kaybıdır[4]. Diğer bir deyişle kira geliri söz konusu tazminatın alt sınırını; gelir kaybı...