Bayilik Sözleşmesi

BAYİLİK SÖZLEŞMESİ Bayilik sözleşmeleri Türk Hukukunda kanunlarda doğrudan düzenleme altınaalınan sözleşme tiplerinden olmayan sözleşmelerdir. Bayilik sözleşmelerihukukumuzda hakim olan sözleşme serbestisi...
Read More

Acente Sözleşmeleri

ACENTE SÖZLEŞMELERİ GenelBu çalışmada acentenin tanımı, inhisarilik özelliği, acentenin vemüvekkilin borçları, acenteya veya müvekkile karşı dava davaaçılabilmesi, acentenin müvekkil tacir...
Read More

Franchise Sözleşmesi

FRANCHISE SÖZLEŞMESİ Sözleşme Özgürlüğü ilkesi gereğince kural olarak taraflar sözleşmenin tarafınıseçme, sözleme kurma, sözleşmenin içeriğini belirleme hakkına sahiptir. Franchisesözleşmesi de...
Read More

Haksız Rekabet

HAKSIZ REKABET 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununda (TTK’da) haksız rekabet konusu m. 54-63 hükümleri arasında düzenlenmiştir. Kanunda Haksız rekabete ilişkin...
Read More

Şirket Ortaklarının Şahsi Alacaklılarının Durumu

ŞİRKET ORTAKLARININ ŞAHSİ ALACAKLILARININ DURUMU 1.GenelŞahıs şirketlerinin ve sermaye şirketlerinin ortaklarının alacaklılarının durumu TürkTicaret Kanunu 133. maddesinde düzenlenmiştir. Bir şahıs...
Read More

Şirket Yönetim Kurulu Üyelerinin Sorumluluğunun Sona Ermesi

ŞİRKET YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN SORUMLULUĞUNUN SONA ERMESİ GenelBu makalede kısaca yönetim kurulu üyelerinin sorumluluğunun sona ermesi ile ilgiliolarak zamanaşımı ve...
Read More