6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun

6183 SAYILI AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUN Kanun Genel Esaslar, Kamu Alacağının Zorla Tahsili, Zamanaşımı, Terkin, Yasaklar,Cezalar ve Son...
Read More

Sözleşmelere Konulacak Vergi Ödeme Yükümlülüğü ve Bu Kapsamda Rücu Davaları

SÖZLEŞMELERE KONULACAK VERGİ ÖDEME YÜKÜMLÜLÜĞÜ VE BU KAPSAMDA RÜCU DAVALARI Vergi Usul Kanunu madde 8.de ‘’Vergi kanunlarıyla kabul edilen hallermüstesna...
Read More

Vergi Suç ve Kabahatleri

VERGİ SUÇ VE KABAHATLERİ Vergi suçları ve kabahatleri 213 SAYILI Vergi Usul Kanunu 331-376 maddeleri arasındadüzenlenmiş olup, Türk Ceza Kanunun...
Read More

Taxation of Foreign Companies in Turkey

TAXATION OF FOREIGN COMPANIES IN TURKEY 1)IntroductionIn this article; “Taxation of Foreign Companies in Turkey” topic examined under tax liabilityand...
Read More

Merkezi Türkiye’de Bulunmayan Yabancı Şirketlerin Vergilendirilmesi

MERKEZİ TÜRKİYE’DE BULUNMAYAN YABANCI ŞİRKETLERİNVERGİLENDİRİLMESİ 1)Genel OlarakBu çalışmada “Merkezi Türkiye’de Bulunmayan Yabancı Şirketlerin Vergilendirilmesi”konusu; vergi ödevi ve kurumların vergi mükellefiyeti,...
Read More