İnsan Hakları Hukuku ve İnsancıl Hukuk

Torun Hukuk Bürosu, hukuki uyuşmazlıkların çözümünde; başlangıçta alternatif çözüm yöntemlerine de başvurarak, etik ilkelerden sapmaksızın, müvekkilleriyle güven ilişkisi içerisinde, insana saygının en büyük değer olduğu bilinciyle, uyuşmazlıkları en kısa ve en etkili şekilde çözüme bağlayabilmek için avukatlık hizmeti vermektedir.

 • İnsan Hakları hukuku ve insancıl hukuk hizmetleri:
 • İnsan hakları ihlallerinin önlenmesi ve sonlandırılması hususunda dava takibi
 • Adil yargılanma hakkı, yaşam hakkı, özel hayatın gizliliği, kişi özgürlüğü gibi Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nde düzenlenen hakların ihlali durumlarında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Anayasa Mahkemesi’ ne bireysel başvuru
 • Uluslararası ceza mahkemeleri dava takibi
 • Ulusal ve uluslararası yargı kurumlarında müvekkillerin temsili

Uluslararası Tahkim : Torun Hukuk Bürosu, uluslararası hukuki uyuşmazlıkların çözümünde bir alternatif çözüm yolu olan tahkim yolunda gerek “ad hoc” gerek “kurumsal tahkim”  usullerinde, müvekkilleriyle güven ilişkisi içinde, uluslararası tahkim kuralları çerçevesinde, etkin ve hızlı çözümler üretebilmek amacıyla avukatlık ve danışmanlık hizmeti vermektedir.

 • Uluslararası Tahkim Hizmetleri:
 • Yerli ve yabancı tahkim sözleşmelerinin düzenlenmesi
 • Uygulanacak hukukun belirlenmesi
 • Yabancı mahkemelerce veya diğer tahkim kurumlarınca düzenlenecek işlemler konusunda hukuki danışmanlık
 • Uluslararası tahkim kaynaklı dava takibi ve etkin danışmanlık
 • Hakem kararlarının tanınması ve tenfizi davalarının takibi

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir