İş Hukuku

Torun Hukuk Bürosu, hukuki uyuşmazlıkların çözümünde; başlangıçta alternatif çözüm yöntemlerine de başvurarak, etik ilkelerden sapmaksızın, müvekkilleriyle güven ilişkisi içerisinde, işçi işveren ilişkilerinde çözüm odaklı yaklaşımın öneminin bilinciyle, uyuşmazlıkları uzmanlık ve tecrübeyle sonuçlandırılabilmesi için avukatlık ve danışmanlık hizmeti vermektedir.

  • İş Hukuku Hizmetleri:
  • İş sözleşmeleri hakkında hukuki danışmanlık
  • İş hukuku uyuşmazlıklarında dava takibi ve icra takiplerinde temsil
  • İş kazalarında işçi ve işverenlerin temsili ve maddi, manevi tazminat davaları takibi
  • İşçilik alacakları hakkında dava takibi ( Kıdem Tazminatı, İhbar tazminatı)
  • Tazminat taleplerinden doğan davaların takibi
  • Hizmet tespiti davaları takibi
  • İşe iade davalarının takibi
  • İş hukukunda alternatif uyuşmazlık çözümü olarak arabuluculuk aşamasında müvekkilin temsili

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir