Yazı

Kişisel Veri Niteliğindeki Adli Sicile Kaydedilen Veriler Nelerdir? Adli Sicil Kayıtlarına Kimler Erişebilir? Adli Sicil Kayıtlarına Güvenlik Soruşturmalarında Ulaşılabilir mi? Adli Sicil Kayıtları Nasıl Silinir?

Kişisel Veri Niteliğindeki Adli Sicile Kaydedilen Veriler Nelerdir? Adli Sicil Kayıtlarına Kimler Erişebilir? Adli Sicil Kayıtlarına Güvenlik Soruşturmalarında Ulaşılabilir mi? Adli Sicil Kayıtları Nasıl Silinir? 1.Adli Sicil (Sabıka Kaydı) Nedir? Halk arasında sabıka kaydı adıyla da bilinen adli sicil kaydı 5352 sayılı Adlî Sicil Kanunu’nda düzenleme altına alınmıştır. Kanunda kesinleşmiş ceza ve güvenlik tedbirlerine, mahkûmiyete...

Yazı

Güvenlik Soruşturmalarının Kişisel Verilerin Korunması Hakkı Kapsamında Değerlendirilmesi ve Anayasa Mahkemesi’nin İptal Kararı

GÜVENLİK SORUŞTURMALARININ KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKI KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ VE ANAYASA MAHKEMESİNİN İPTAL KARARI Kamu kurumları bünyesinde çalışacak personeli belirlerken, ülkenin güvenliğive çalışılacak olan statüde ulaşılacak bilgilerin önemi nedeniyle, öncelikle başvurankişiler hakkında 4045 sayılı kanun kapsamında güvenlik soruşturması yürütmektedir.Ancak güvenlik soruşturması yürütülürken çalışmak isteyen kişilerin, kişisel verilerineulaşılması nedeniyle, kurumlar tarafından yürütülen güvenlik soruşturması ve arşivaraştırması ile...

Yazı

Kişisel Verilerin Korunması Alanında Avukatlar Tarafından Gerçek ve Tüzel Kişilere Verilebilecek Hukuki Destek ve Danışmanlık

Kişisel Verilerin Korunması Alanında Avukatlar Tarafından Gerçek ve Tüzel Kişilere Verilebilecek Hukuki Destek ve Danışmanlık Giriş Gelişen ve değişen teknolojiyle birlikte sosyal ve ekonomik alanda yaşanan etkileşimler sonucu bir hizmetin sunumu, bir görevin yerine getirilmesi vb. etkileşimlerle bağlantılı olarak bireylere ilişkin kişisel veriler gerçek ve tüzel kişiler tarafından elde edilmektedir. Sosyal ve ekonomik alana sirayet...

Yazı

Obligation to Inform and Explicit Consent in the Context of Protection of Personal Data

Obligation to Inform and Explicit Consent in the Context of Protection of Personal Data 1)IntroductionIn connection with economic and technologic improvement, data on individuals are collected by real and legal persons. The conditions for data collection and processing are placed on a legal basis in our country as well as all over the world. With...

Yazı

Kişisel Verilerin Korunması Bağlamında Açık Rıza ve Aydınlatma Yükümlülüğü

Kişisel Verilerin Korunması Bağlamında Açık Rıza ve Aydınlatma Yükümlülüğü 1)Genel OlarakDünyada yaşanan gelişmeler doğrultusunda sosyal ve ekonomik alanda yaşanan etkileşimler sonucu bir hizmetin sunumu, bir görevin yerine getirilmesi vb. faaliyetlere bağlı olarak bireylere ilişkin veriler gerçek ve tüzel kişiler tarafından elde edilmektedir. Bu veri toplanması ve işlenmesine ilişkin şartlar tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de...

  • 1
  • 2