Yazı

18 Yaşından Küçükken İşlenen Suç Hakkında Verilen HAGB Kararı, Sözleşme Feshine ya da Güvenlik Soruşturmasının Olumsuz Sonuçlandırılmasına Neden Olur mu?

Çocukların yargılanmasındaki amaç, suçun işlenmesinin önlenmesi veya mağdurun haklarının korunması değil, çocuğun içinde bulunduğu ortamdan çıkarılıp korunması, suç işlemeyi bir yaşam biçimi haline getirmesinin önlenmesi yani çocuğun iyileştirilmesidir.

Yazı

Güvenlik Soruşturmalarının Kişisel Verilerin Korunması Hakkı Kapsamında Değerlendirilmesi ve Anayasa Mahkemesi’nin İptal Kararı

GÜVENLİK SORUŞTURMALARININ KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKI KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ VE ANAYASA MAHKEMESİNİN İPTAL KARARI Kamu kurumları bünyesinde çalışacak personeli belirlerken, ülkenin güvenliğive çalışılacak olan statüde ulaşılacak bilgilerin önemi nedeniyle, öncelikle başvurankişiler hakkında 4045 sayılı kanun kapsamında güvenlik soruşturması yürütmektedir.Ancak güvenlik soruşturması yürütülürken çalışmak isteyen kişilerin, kişisel verilerineulaşılması nedeniyle, kurumlar tarafından yürütülen güvenlik soruşturması ve arşivaraştırması ile...

Yazı

Kişisel Verilerin Korunması Alanında Avukatlar Tarafından Gerçek ve Tüzel Kişilere Verilebilecek Hukuki Destek ve Danışmanlık

Kişisel Verilerin Korunması Alanında Avukatlar Tarafından Gerçek ve Tüzel Kişilere Verilebilecek Hukuki Destek ve Danışmanlık Giriş Gelişen ve değişen teknolojiyle birlikte sosyal ve ekonomik alanda yaşanan etkileşimler sonucu bir hizmetin sunumu, bir görevin yerine getirilmesi vb. etkileşimlerle bağlantılı olarak bireylere ilişkin kişisel veriler gerçek ve tüzel kişiler tarafından elde edilmektedir. Sosyal ve ekonomik alana sirayet...

Yazı

Obligation to Inform and Explicit Consent in the Context of Protection of Personal Data

Obligation to Inform and Explicit Consent in the Context of Protection of Personal Data 1)IntroductionIn connection with economic and technologic improvement, data on individuals are collected by real and legal persons. The conditions for data collection and processing are placed on a legal basis in our country as well as all over the world. With...

Yazı

Kişisel Verilerin Korunması Bağlamında Açık Rıza ve Aydınlatma Yükümlülüğü

Kişisel Verilerin Korunması Bağlamında Açık Rıza ve Aydınlatma Yükümlülüğü 1)Genel OlarakDünyada yaşanan gelişmeler doğrultusunda sosyal ve ekonomik alanda yaşanan etkileşimler sonucu bir hizmetin sunumu, bir görevin yerine getirilmesi vb. faaliyetlere bağlı olarak bireylere ilişkin veriler gerçek ve tüzel kişiler tarafından elde edilmektedir. Bu veri toplanması ve işlenmesine ilişkin şartlar tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de...

Yazı

Obligation to Inform and Explicit Consent in the Context of Protection of Personal Data

Obligation to Inform and Explicit Consent in the Context of Protection of Personal Data 1)Introduction In connection with economic and technologic improvement, data on individuals are collected by real and legal persons. The conditions for data collection and processing are placed on a legal basis in our country as well as all over the world....

Yazı

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na Aykırılık Halinde Uygulanacak İdari ve Cezai Yaptırımlar

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na Aykırılık Halinde Uygulanacak İdari ve Cezai Yaptırımlar 1)Genel Olarak Kişisel verilerin işlenmesi kanunda; kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya...

  • 1
  • 2