Yazı

EXEPTIONAL ACQUISITION OF TURKISH CITIZENSHIP BY FOREIGNERS

Exceptional Acquisition Of Turkish Citizenship By Foreigners This brief  article aims to answer these questions. However, it is important to note that it is useful to get help from experts in this field, which is very technical and difficult. 2. Article 12 of the Turkish Citizenship Law No. 5901 regulates exceptional circumstances for the acquisition of...

Yazı

İnsan Hakları ve İdarenin Takdir Yetkisi (AYİM Dergisi Sayı:28)

İnsan Hakları ve İdarenin Takdir Yetkisi (AYİM Dergisi Sayı:28) 1. Giriş İnsan hakları ve idarenin takdir yetkisi konusunun detayına inmeden önce insan hakları kavramı ile idarenin takdir yetkisi kavramını detaylı olarak izah etmek gerektiğini düşünüyorum. Çünkü kavramlara verdiğimiz anlamlar konunun tartışılmasında bize yol gösterecektir. Kavramlar içerikleri bulanık olduğu zaman ve herkes bu kavramı bildiğini sanınca...

Ceza Hukuku
Yazı

Ceza Hukuku

Torun Hukuk Bürosu, hukuki uyuşmazlıkların çözümünde; başlangıçta alternatif çözüm yöntemlerine de başvurarak, etik ilkelerden sapmaksızın, müvekkilleriyle güven ilişkisi içerisinde, savunma hakkının kutsallığının bilincinde, uyuşmazlıkları kısa sürede ve etkin şekilde sonuçlandırabilmek amacıyla avukatlık ve danışmanlık hizmeti vermektedir. Ceza Hukuku Hizmetleri: Şikayet dilekçesi ve ekleri kısımlarının düzenlenmesi Ceza davalarında müdafi veya vekil olarak avukatlık hizmeti İfade alma,...

İdare Hukuku
Yazı

İdare Hukuku

Torun Hukuk Bürosu, hukuki uyuşmazlıkların çözümünde; başlangıçta alternatif çözüm yöntemlerine de başvurarak, etik ilkelerden sapmaksızın, müvekkilleriyle güven ilişkisi içerisinde, bireyler ile idare arasındaki uyuşmazlıkları kısa sürede ve etkin şekilde sonuçlandırabilmek amacıyla avukatlık ve danışmanlık hizmeti vermektedir. İdare Hukuku Hizmetleri: İdarenin hukuka aykırı işlem ve eylemlerine karşı iptal davalarının takibi Kamulaştırma davaları takibi İdari sözleşmelerden kaynaklanan...

Aile Hukuku (Boşanma ve Mal Rejimlerinin Tasfiyesi)
Yazı

Aile Hukuku (Boşanma ve Mal Rejimlerinin Tasfiyesi)

Torun Hukuk Bürosu, hukuki uyuşmazlıkların çözümünde; başlangıçta alternatif çözüm yöntemlerine de başvurarak, etik ilkelerden sapmaksızın, müvekkilleriyle güven ilişkisi içerisinde, uyuşmazlıkları kısa sürede ve etkin şekilde sonuçlandırabilmek amacıyla avukatlık ve danışmanlık hizmeti vermektedir. Boşanma ve Mal Rejimlerinin Tasfiyesi Hizmetleri: Evlilik öncesi ya da sırasında mal rejimi sözleşmelerinin düzenlenmesi hususunda danışmanlık hizmeti  Boşanma davaları takibi Nafaka davası...

Kat Mülkiyeti Hukuku
Yazı

Kat Mülkiyeti Hukuku

Torun Hukuk Bürosu, hukuki uyuşmazlıkların çözümünde; başlangıçta alternatif çözüm yöntemlerine de başvurarak, etik ilkelerden sapmaksızın, müvekkilleriyle güven ilişkisi içerisinde, kat malikleri ve yönetim arasındaki uyuşmazlıklarını kısa sürede ve etkin şekilde sonuçlandırabilmek amacıyla avukatlık ve danışmanlık hizmeti vermektedir. Kat Mülkiyeti Hukuku Hizmetleri: Kat maliklerinin almış olduğu kararlar hakkında iptal davası Kira sözleşmelerinin düzenlenmesi Kira bedelinin uyarlanması...

Uluslararası Ticaret Hukuku
Yazı

Uluslararası Ticaret Hukuku

Torun Hukuk Bürosu, hukuki uyuşmazlıkların çözümünde; başlangıçta alternatif çözüm yöntemlerine de başvurarak, etik ilkelerden sapmaksızın, müvekkilleriyle güven ilişkisi içerisinde, yabancı unsurlu mal ve hizmet değişimi uyuşmazlıklarını kısa sürede ve etkin şekilde sonuçlandırabilmek için yerli- yabancı müvekkillerine hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermektedir. Uluslararası Ticaret Hukuku Hizmetleri: Uluslararası alım satım sözleşmelerinin düzenlenmesi Leasing ve factoring sözleşmelerini...

Rekabet Hukuku
Yazı

Rekabet Hukuku

Torun Hukuk Bürosu, hukuki uyuşmazlıkların çözümünde; başlangıçta alternatif çözüm yöntemlerine de başvurarak, etik ilkelerden sapmaksızın, müvekkilleriyle güven ilişkisi içerisinde, rekabet hukuku uyuşmazlıklarını kısa sürede ve etkin şekilde sonuçlandırabilmek amacıyla yerli- yabancı şirketlere ve hukuk bürolarına hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir. Rekabet Hukuku Hizmetleri: Şirketlerin işlem ve eylemlerin rekabet hukuku düzenlemelerine uygunluğunun değerlendirilmesi Menfi tespit ve muafiyet...

Vergi Hukuku
Yazı

Vergi Hukuku

Torun Hukuk Bürosu, hukuki uyuşmazlıkların çözümünde; başlangıçta alternatif çözüm yöntemlerine de başvurarak, etik ilkelerden sapmaksızın, müvekkilleriyle güven ilişkisi içerisinde, vergi uyuşmazlıklarını kısa sürede ve etkin şekilde sonuçlandırabilmek için avukatlık ve danışmanlık hizmeti vermektedir. Vergi Hukuku Hizmetleri: Vergi yapılandırma süreçlerinin takibi Vergi uyuşmazlıklarına ilişkin hukuki danışmanlık Vergi uyuşmazlıklarında uzlaşma ve dava takibi Vergi incelemeleri hususunda hukuki...

İnşaat Hukuku
Yazı

İnşaat Hukuku

Torun Hukuk Bürosu, hukuki uyuşmazlıkların çözümünde; başlangıçta alternatif çözüm yöntemlerine de başvurarak, etik ilkelerden sapmaksızın, müvekkilleriyle güven ilişkisi içerisinde, uyuşmazlıkları kısa sürede ve etkin şekilde sonuçlandırabilmek amacıyla avukatlık ve danışmanlık hizmeti vermektedir. İnşaat Hukuku Hizmetleri: Gayrimenkul projeleri hakkında hukuki danışmanlık Kat karşılığı inşaat sözleşmesinin düzenlenmesi İpotek sözleşmesinin düzenlenmesi Kat irtifakı sözleşmesinin düzenlenmesi İnşaat ruhsatının ve...

  • 1
  • 2