Kişisel Verilerin Korunması Hukuku

Torun Hukuk Bürosu, hukuki uyuşmazlıkların çözümünde; başlangıçta alternatif çözüm yöntemlerine de başvurarak, etik ilkelerden sapmaksızın, müvekkilleriyle güven ilişkisi içerisinde bireylere ilişkin her türlü bilginin öneminin farkındalığıyla, uyuşmazlıkları kısa zamanda ve etkin şekilde çözüme bağlayabilmek için avukatlık ve danışmanlık hizmeti vermektedir.

  • Kişisel Verilerin Korunması Hizmetleri:
  • KVKK’ de düzenlenen hak ve yükümlülükler hakkında müvekkillerin bilgilendirilmesi
  • Şirketlerin ve kurumların KVKK’ ye uyum süreci hakkında danışmanlık hizmeti
  • Kişisel veriler ile ilgili davalarda dava takibi

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir