Ülkemizde yaşanan deprem felaketi sonrası gayrimenkul ve kira fiyatlarında fahiş artışlar gözlenmiştir. Bu fahiş artışlar sadece deprem bölgesinde değil depremzedelerin gittikleri şehirlerde de yaşanmaktadır.

Deprem sebebiyle evsiz kalan, dar ve zor durumda olan, fahiş fiyatlar üzerinden sözleşme yapmaya sürüklenmiş kişileri koruyacak, zayıfı güçlüye ezdirmeyecek yasal düzenlemeler kanunlarımızda mevcuttur.

Mal sahiplerinin, depremzedelerin zor durumda kalmasını ve onların bu durumunu istismar ederek gayrimenkul ve kira fiyatlarını fahiş bir şekilde arttırarak depremzedeleri sömürmesinin Türk Borçlar Kanunu m.28 de belirtilen gabin yani aşırı yararlanma kapsamına girdiğini değerlendirmekteyiz.

Fahiş Fiyatlar Üzerinden Sözleşme Yapmak Zorunda Kalanlar Neler Talep Edebilir ?

Gabine (Aşırı yararlanma)uğrayan ve zarar gören depremzedeler sözleşme ile bağlı kalarak (kira ya da satış sözleşmesi) edimler arasındaki orantısızlığın giderilmesini talep edebilirler. Hatta ticaretine ait bütün faaliyetlerinde basiretli bir iş adamı gibi hareket etmesi gereken, deneyimsizliği söz konusu olmayan tacirler dahi zor durumda kalması nedeniyle gabine maruz kalmışsa onlar da edimler arasındaki orantısızlığın giderilmesini talep edebilirler.

Burada dikkat edilmesi gereken husus bu hakkın kullanılabilmesi için yasada düzenlenmiş olan bir ve beş yıllık hak düşürücü sürelerdir.

Bir yıllık süre; deneyimsizlik nedeniyle kişi gabine maruz kalmışsa bunu öğrendiği tarihten, zor durumda kalma sebebiyle gabine uğramış ise bu durumun ortadan kalktığı tarihten itibaren başlar. Beş yıllık süre ise  her halükarda sözleşmenin (kira ya da satış) yapıldığı tarihten itibaren başlar.

Ayrıca gabine (Aşırı yararlanma) maruz kalan depremzedeler, mal sahibinin sözleşme görüşmelerindeki kusurlu davranışından dolayı meydana gelen zararının tazmin edilmesini talep edebilirler.

Gayrimenkul ve Kira Fiyatlarındaki Fahiş Artış Nedeniyle Uygulanan Yaptırımlar

Deprem sonrasında gayrimenkul ve kira fiyatlarında yaşanan fahiş artışlar nedeniyle idarece fiyatları fahiş şekilde artıran kişiler hakkında idari para cezası işlemi tesis edildiği basına çıkan haberlerde yer almaktadır.

Ayrıca anılan haberlerde fahiş fiyat artışının gerçekleştiği yerlerde bulunan Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından ilgili kişiler hakkında «Fiyatları etkileme» (TCK. M 237 )suçundan soruşturma başlatıldığı da belirtilmektedir.

Fiyatları etkileme suçu, şikayete tabi suçlar arasında yer almadığından savcılık tarafından resen soruşturulmaktadır. Ancak vatandaşlarımız konuyla ilgili savcılığa başvurarak ihbarda bulunabilirler.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Av.Yalçın TORUN

 

Tel:0312 432 56 78 – 0505 621 99 92

 

 

 

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir