TAKİP ETTİĞİMİZ DAVALARA İLİŞKİN KARARLARDAN ÖRNEKLER


RESMİ EVRAKTA SAHTECİLİK SUÇUNUN OLUŞMADIĞINA DAİR KARAR


KARARI VEREN MAHKEME : K.K.K.lığı Dağ, Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı Askeri Mahkemesi


KARARIN TARİH VE SAYISI : 12.02.2015 Tarih ve E. 2014/245 K. 2015/009(Karar 30.12.2015 tarihinde Askeri Yargıtay 4. Dairesinin 2015/688-695 K sayılı ilamı ile kesinleşmiştir.)


OLAY : Savcılık makamınca GATA’ya sevk edilen sanığın kıta anket formunu değiştirerek doktora teslim etmiş olduğu iddia edilerek sanığın resmi evrakta sahtecilik suçu ile cezalandırılması talep edilmiştir.


KARAR VE GEREKÇESİ : Mahkeme kararında savunmalarımızla paralel olarak Askeri Yrg. Drl. Krl ‘nun 1985/131-125, 1994/130-130, 1995/83-79, 2006/62-63 sayılı kararlarına atıfta bulunarak başkasına zarar vermek gücünde olmayan hiç bir fiilin suç sayılamayacağı, sahteciliğin oluşabilmesi için zarar verme yeteneğinin de olması gerektiği hususuna vurgu yapmıştır. Ayrıca suçun oluşabilmesi için belgenin aldatma gücüne sahip olması gerektiği, aldatma olgusunun hukuken korunan güveni sarsacak oran ve düzeyde olması gerektiğini belirtmiştir. Bu kapsamda mahkemece sanık tarafından ekleme yapılan belgenin aldatma yeteneği olmadığı için suçun unsurları itibariyle oluşmadığı kanaatine varılmış ve sanığın beraatine karar verilmiştir.

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir