Yazı

Resmi Evrakta Sahtecilik Suçunun Oluşmadığına Dair Karar

TAKİP ETTİĞİMİZ DAVALARA İLİŞKİN KARARLARDAN ÖRNEKLER RESMİ EVRAKTA SAHTECİLİK SUÇUNUN OLUŞMADIĞINA DAİR KARAR KARARI VEREN MAHKEME : K.K.K.lığı Dağ, Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı Askeri Mahkemesi KARARIN TARİH VE SAYISI : 12.02.2015 Tarih ve E. 2014/245 K. 2015/009(Karar 30.12.2015 tarihinde Askeri Yargıtay 4. Dairesinin 2015/688-695 K sayılı ilamı ile kesinleşmiştir.) OLAY : Savcılık makamınca...