Mahkemeler tarafından  yargılama işlemi sonucunda karar verilmemesine  rağmen  mahkeme kararı niteliğinde olan ve aynı hüküm ve sonuçları doğuran , tıpkı mahkeme kararıymış gibi  icraya konulabilen ilam niteliğinde  bazı belgeler vardır.  Bu belgelerin neler olduğu İcra ve İflas Kanunu 38. Maddesi ile diğer bazı özel yasalarda belirlenmiştir. Bu belgelerin elde mevcut olması durumunda   mahkemelere başvurmaya uzun yargılama sürecine girmeye gerek olmadığı gibi bu belgelerin neler olduğu bilinerek önceden bu tarz belgelerin hazırlanması ile taraflar uyuşmazlığı mahkemeler götürmeden doğrudan ellerinde mahkeme kararı varmışçasına ilamlı icra takibine başvurabilmektedirler.

  • Sadece para borçlarına ilişkin noter huzurunda düzenlenen kayıtsız şartsız  borç ikrarını içeren senetler,  aynı nitelikteki Türk konsolosluk makamı tarafından onaylanmış yabancı noter senetleri,
  • Tüketici Hakem heyeti tarafından verilen kararlar, (Değeri 30.000,00 Tl yi aşmayan tüketici uyuşmazlıkları)  
  • Tarafların avukatlarıyla birlikte arabulucunun huzurunda imzaladıkları anlaşma belgesi, (zorunlu arabuluculukta , ticaret hukuku kapsamında konusu bir miktar para ödenmesini gerektiren davalar, iş hukuku kapsamında    meslek hastalığı ve iş kazası dışında kalan davalar, önümüzdeki dönemde kira alacağından kaynakalı davalar zorunlu arabuluculuk kapsamında olup,  bu davalardan önce arabuluculuğa gitmek şarttır.
  • Tarafların yargılama devam ederken mahkeme huzurunda gerçekleştirdikleri şarta bağlı olmayan sulhleri, (tarafların biz sulh olduk mahkeme artık karar vermesin şeklindeki talepleri sonucu, mahkemenin karar verilmesine yer olmadığı kararı sulh niteliğinde değildir)
  • Mahkeme huzurunda  para borçları ile para borcu dışında  başka bir konuya ilişkin  taraflarca yapılan kabule yönelik irade açıklamaları, (taraflar ile hakim ve katibin imzası bulunmak şartıyla)
  • Mahkeme huzurunda  yapılan davadan feragat edildiğine ilişkin  beyanlar, (para ve paradan başka bir konuya ilişkin olabilir)  
  • İcra müdürü huzurunda yazılı olarak düzenlenen verilen kefaletler, 
  • Özel hukuk uyuşmazlıklarında  tarafların üzerinde  serbestçe anlaşabilecekleri iş ve işlemlerle ilgili uyuşmazlık kapsamında ihtiyari arabuluculuk  sonunda  oluşturulan taraflar ile vekilleri ve arabulucunun imzalarını içeren anlaşma belgeleri  (kamu düzeni ile aile içi şiddet iddiasını içeren uyuşmazlıklar arabuluculuğa elverişli değildir)

Av. Yalçın TORUN

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir