Yabancıların İstisnai Olarak Türk Vatandaşlığını Kazanabilmesinin Şartları

  1.              “Türk vatandaşlığını istisnai olarak kazanmak için hangi şartları taşımalıyım, Türk vatandaşlığı için başvuru yaparken istenilen belgeler nelerdir, başvuru usulü nasıldır?”   soruları sıkça sorulan sorulardır. Yazımızda bu soruların cevaplanmasını amaçlanmıştır. Fakat önemle belirtmekte fayda var ki, oldukça teknik ve meşakkatli olan bu süreçte alanında uzman kişilerden yardım alınmasında yarar vardır.

5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunun 12’nci maddesinde Türk vatandaşlığının kazanılmasında istisnai haller düzenlenmiştir. Buna göre; Milli güvenlik ve kamu düzeni bakımından engel teşkil edecek bir hali bulunmamak şartıyla Cumhurbaşkanı kararı ile aşağıda belirtilen yabancılar Türk vatandaşlığını kazanabilirler.

a) Türkiye’ye sanayi tesisleri getiren veya bilimsel, teknolojik, ekonomik, sosyal, sportif, kültürel, sanatsal alanlarda olağanüstü hizmeti geçen ya da geçeceği düşünülen ve ilgili bakanlıklarca haklarında gerekçeli teklifte bulunulan kişiler,

b) Turkuaz Kart sahibi yabancılar ve bunların yabancı eşi, kendisinin ve eşinin ergin olmayan veya bağımlı yabancı çocuğu,

c) Vatandaşlığa alınması zaruri görülen kişiler,

ç) Göçmen olarak kabul edilen kişiler.

2.            Resmi Gazete’de  06.01.2022  günü yayımlanan yönetmelik değişikliği ile  yabancıların istisnai  olarak Türk vatandaşlığını kazanacağı haller yeniden düzenlenmiştir. Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile  yapılan yönetmelik değişikliğine göre aşağıdaki şartlardan herhangi birini sağlayan Yabancı, Türk vatandaşlığını kazanabilecektir.

a) En az 500.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz tutarında sabit sermaye yatırımı gerçekleştirdiği Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca tespit edilen.

b) En az 400.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz tutarındaki taşınmazı tapu kayıtlarına üç yıl satılmaması  şerhi koyulmak şartıyla satın aldığı veya kat mülkiyeti ya da kat irtifakı kurulmuş, en az 400.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz tutarı peşin olarak yatırılan ve tapu siciline üç yıl süreyle devir ve terkini yapılmayacağı taahhüdü şerh edilmek şartıyla noterde düzenlenmiş sözleşme ile taşınmazın satışının vaat edildiği Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca tespit edilen.

c)  En az 50 kişilik istihdam oluşturduğu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca tespit edilen,

ç)  En az 500.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz tutarında mevduatı üç yıl tutma şartıyla Türkiye’de faaliyet gösteren bankalara yatırdığı Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunca tespit edilen,

d) En az 500.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz tutarında Devlet borçlanma araçlarını üç yıl tutmak şartıyla satın aldığı Hazine ve Maliye Bakanlığınca tespit edilen.

e) En az 500.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz tutarında gayrimenkul yatırım fonu katılma payı veya girişim sermayesi yatırım fonu katılma payını en az üç yıl elinde tutma şartıyla satın aldığı Sermaye Piyasası Kurulunca tespit edilen.

f) En az 500.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz tutarında katkı payını, kapsamı Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından belirlenen fonlarda tutma ve üç yıl sistemde kalma şartıyla bireysel emeklilik sistemine yatırdığı Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumunca tespit edilen

                Uygulamada sıklıkla 500.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz tutarında mevduatı üç yıl tutma şartıyla Türkiye’de faaliyet gösteren bankalara yatırılması veya 400.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz tutarındaki taşınmazı tapu kayıtlarına üç yıl satılmaması  şerhi koymak suretiyle yabancıların ilgili şartlara sahip olmak için eylemde bulunduğunu söyleyebiliriz.

3.            Yukarıda belirtilen şartlardan herhangi birini sağlayan, Türk vatandaşlığını istisnai olarak kazanmak isteyen yabancı, ilgili makamlara aşağıda belirtilen belgeler ile müracaat eder.

a.            Vat-4 Başvuru Formu

b.            Pasaport

c.            Doğum belgesi

ç.            Medeni hal belgesi

d.            Vatandaşlık başvurusu hizmet bedeli (Kişi başı 20TL)

e.            2 adet biyometrik  fotoğraf

f.             Uygunluk belgesi

g.            31/j ikamet belgesi

ğ.            Beyan formu

                Bakanlığın yazılı talimatı üzerine Türk vatandaşlığını istisnai olarak kazanması teklif edilen yabancı hakkında yurt içinde yerleşim yerinin bulunduğu valilik, yurt dışında ise dış temsilciliklerimiz tarafından başvuru belgelerinden oluşan vatandaşlık dosyası hazırlanır.   

                                                                                                                                  Av. Yalçın TORUN

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir