İnsan hakları kim için temellendirilecektir? İnsan Haklarının Temellendirilmesi, Hedef Kitle, Etki Alanı, İnsan hakları kim için temellendirilecektir?

İnsan haklarının temellendirilmesi her zaman felsefenin konusu olmuştur.İnsan
hakları neden devletler veya bireyler tarafından insan hakkı olarak kabul edilecektir.
Jack Donely ‘e göre insan onuru ve insanlık bunu gerektirmektedir.Bir insan hakkı
ihlali gerçekleştiğinde insan onuru ve insanlık inkar edilmiş olmaktadır. İnsan
haklarını temellendiren felsefi yaklaşımlar insan haklarının iyiliği koruduğu ve bazı
değerleri güvence altına aldığına ilişkin sistematik bilgiyi içermektedir. ‘’İnsan
haklarının temellendirilmesine ilişkin felsefi teorilerin hedef kitlesi kim olacaktır?’’
şeklinde düşündüğümüzde , hedef kitle insan halklarını düzenleyen belgelerin
gerisindeki sebepleri araştıran filozoflar veya felsefe öğrencileri olacaktır. Felsefi
yaklaşım soyut olduğu için yukarıda bahsedilen filozof ve felsefe öğrencileri dışındaki
kitle tarafından yeterince anlaşılmayabilecek ve pratik ihtiyaçlara cevap
veremeyebilecektir.İnsan haklarının temellendirilmesine ilişkin yaklaşımlar filozoflar
tarafından da eleştirilere uğrayacak ve herkes için kabul görecek bir yaklaşım
olmayacaktır.
İlgi alanı, hedef kitle
İnsan hakları ile etik ilkelerin hedef kitlesini karşılaştırdığımız zaman farklı
hedef kitlelere hitap ettiklerini görürüz, etik ilkeler insanlar neyin doğru neyin yanlış
olduğunu ve bu yanlış ve doğruya göre nasıl davranmaları gerektiğini gösterir . Hedef
kitle makul surette anlama kabiliyetine sahip olan bütün insanlardır . Oysa insan
haklarına ilişkin sözleşmelerin hedef kitlesine ve ilgi alanına baktığımızda durum
farklıdır. Örneğin çocuğun ve kadının haklarının korunmasına ilişkin bir sözleşmenin
ilgi alanı çocuk ve kadınlardır. Ayrıca insan haklarının etik ilkelerden farklı olarak
devletler yükümlülükler yüklediğini görürüz. Oysa etik ilkelere ilişkin teorilerde etik
ilkeler insanlara görevler yüklemektedir. Bu anlamada belki etik ilkelerin hedef kitlesi
ile insan haklarını hedef kitlesinin örtüşebileceği belge insan hakları Evrensel
Bildirgesidir. Etik ilkelere ilişkin teoriler insan haklarına ilişkin teorilerle mukayese
edildiğinde, insan hakları devletler ile benzeri kurum ve organizasyonlara da görevler
yüklemektedir. Örneğin eğitim hakkında olduğu gibi. Fakat etik ilkeler ilişkin talepler
bir insanın yerine getireceği taleplerdir. Yalan söylememek gibi.

Av. Yalçın TORUN

UYARI
Web sitemizde yayımlanan yukarıdaki yazılı metnin, eser sahipliği hakları Av.Yalçın
TORUN’a aittir. Bu yazılı metin hak sahipliğinin tespiti amacıyla zaman içerikli
elektronik imza ile muhafaza edilmektedir. Sitemizdeki yazılı metinler avukat
meslektaşlarımız tarafından dilekçelerinde serbestçe kullanılabilir, fakat metinlerin
tamamının, bir kısmının veya özetinin atıf yapılmaksızın başka web sitelerinde
yayınlanmasına iznimiz yoktur

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir