İnsan Hakları Nelerdir? Altı Farklı Tarihi Yaklaşım

İnsan Haklarının orijini ve insan haklarının ne zaman ortaya çıktığı sorusu
politik bir sorudur. Verilecek cevapta bakış açısına göre değişecektir. Dini insan
haklarının kaynağı olarak görenler olduğu gibi buna karşı olanlarda vardır.Laik bakış
açısı ise bunun karşısında bir tavır sergilemektedir.

İnsan haklarının aydınlanma mirasıdır. Hindistan’ın Çin’in ve Müslüman
Dünyasının insan haklarına katkısı çok fazla olmuştur. Avrupada Katolik ve Protestan
savaşlarında laiklik yanlıları insan haklarını gelişimine katkıda bulunmuşlardır.
Kapitalizmin gelişimi de ayrıca katkıda bulunan diğer bir etkendir.

İnsan haklarına sosyalist katkının neler olduğu hakkında söylenebilecek en
önemli ifade, 19’uncu yüz yıldaki endüstri devrimi ve işçi hareketlerinin insan
haklarına katkısının olduğudur.

İnsan hakları evrenselliğine Kültürel rölativizmin etkisi ve aralarındaki
etkileşim nedir? diye düşünürsek, bu konunun tarihi uzantısının Heradot destanına
kadar uzandığını görmekteyiz.

Güvenlik ve insan hakları arasındaki gerilim konusunda en güzel örneği 11
Eylül saldırıları sonrası yaşanan durum insan hakları karşısında güvenlik gerekçesi
ile yapılan kısıtlamaları ve sınırlarını güncel olarak ortaya koymaktadır.

Küreselleşme insan haklarının gelişimine katkı sağlar mı? Küreselleşme
zengin ile fakirin zengin ile fakir ülkenin arasındaki uçurumu büyütürken insan
haklarına etkisi nasıl olacaktır? Diğer taraftan gelişme ve küreselleşme insanların
gelirlerinde artış meydana getirmektedir. İnternet sayesinde dünyanın adeta bir köy
olması insan hakları açısından da bir farkındalık yaratacaktır.

Av. Yalçın TORUN

UYARI
Web sitemizde yayımlanan yukarıdaki yazılı metnin, eser sahipliği hakları Av.Yalçın
TORUN’a aittir. Bu yazılı metin hak sahipliğinin tespiti amacıyla zaman içerikli

elektronik imza ile muhafaza edilmektedir. Sitemizdeki yazılı metinler avukat
meslektaşlarımız tarafından dilekçelerinde serbestçe kullanılabilir, fakat metinlerin
tamamının, bir kısmının veya özetinin atıf yapılmaksızın başka web sitelerinde
yayınlanmasına iznimiz yoktur

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir