Yazı

İnsan Hakları Nelerdir? Altı Farklı Tarihi Yaklaşım

İnsan Hakları Nelerdir? Altı Farklı Tarihi Yaklaşım İnsan Haklarının orijini ve insan haklarının ne zaman ortaya çıktığı sorusupolitik bir sorudur. Verilecek cevapta bakış açısına göre değişecektir. Dini insanhaklarının kaynağı olarak görenler olduğu gibi buna karşı olanlarda vardır.Laik bakışaçısı ise bunun karşısında bir tavır sergilemektedir. İnsan haklarının aydınlanma mirasıdır. Hindistan’ın Çin’in ve MüslümanDünyasının insan haklarına katkısı...

Yazı

Ulus Devlet ve Ortaya Çıkışı

Ulus Devlet ve Ortaya Çıkışı a. Genel Ulus devlet 20’inci yüzyılın ilk yarısından itibaren küresel ölçekte yaygınlığa ulaşmış ve 18’inci yüzyılın sonlarındangünümüze kadar oluşturulması için mücadele edilen siyasal örgütlenme biçimidir. Ulus devlet, meşruiyetini bir ulusunbelli bir coğrafi sınır içindeki egemenliğinden alan devlet şeklidir. Devlet politik ve jeopolitik bir varlık, ulus ise kültürelve/veya etnik bir varlıktır....