Anayasa Mahkemesinin TSK’da İntranet üzerinden gönderilen mesajların
denetiminin özel hayatın gizliliği ve haberleşme hürriyetinin ihlali anlamına
gelmeyeceğine ilişkin kararının özeti aşağıdadır. (2013/7666 başvuru numaralı ve
10/12/2015 tarihli BP Kararı)
Türkiye Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesi B. P. Başvurusunda (Başvuru
Numarası: 2013/7666) 10/12/2015 tarihinde verdiği kararında : Hava Kuvvetleri
Komutanlığında sözleşmeli subay olarak görev yapan B.P’nin sözleşmesinin intranet
ortamında göndermiş olduğu mesajlar nedeniyle (e-posta içeriklerinde bulunan
mesajların gayriahlaki nitelikte yazı, resim ve karikatürleri içermiş olması nedeniyle)
yenilenmemesi işlemini hukuka uygun bulmuş, idarenin BP’nin mesajlarını incelemesi
ve mesajlara ulaşmasını Özel hayatın gizliliği hakkı ile haberleşme hürriyetinin ihlali
neticesi doğurmadığı yönünde tespitte bulunmuştur. Mahkemeye göre ‘’idarenin
intranet üzerinden yapılan mesajlaşmaları e-posta sisteminde (intranet- jandarmada j
netin karşılığı) üretilen verilerin güvenliğinin sağlanması, istihbarat zafiyeti yaratacak
verilerin gönderilmesinin önlenmesi, gerekli şifreleme işleminin yapılıp yapılmadığının,
gizlilik ihlali olup olmadığının anlaşılabilmesi için yazışmaların denetlenmesine yönelik
idari tedbirler alması millî güvenliğin korunması meşru amacı kapsamında
kaçınılmazdır. İdarece e postaların denetleneceği konusunda tebligatta yapılmıştır..
Dolayısıyla başvurucunun bu uygulamadan haberdar olmadığından söz edilemez. Bu
durumda başvurucunun kurumsal e-posta adresinden yaptığı yazışmaların
denetlenmesinin demokratik bir toplumda gerekli olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
Personelin internet üzerinden iletişim kurma imkânının mevcut olduğu dikkate
alındığında başvurucunun kurumsal e-posta adresinden yaptığı yazışmaların
denetlenmesinin orantısız olduğundan da söz edilemez.’’ Ayrıca mahkeme ‘’ Somut
olayda başvurucunun dava konusu yaptığı işlemin sözleşmesinin feshi değil,
sözleşmenin yenilenmemesi işlemi olduğu hatırdan çıkarılmamalıdır. İdare söz konusu
resim ve yazıların paylaşımı nedeniyle başvurucunun sözleşmesini feshetme yoluna
gitmemiştir. Ancak bu sözleşmenin süresinin bitiminden sonra idare; başvurucuyu
yeniden istihdam edip etmeme konusunda değerlendirme yaparken sicil, ödül, ceza
yanında kurumsal e-posta hesaplarının denetim birimlerince e-postaların
göreve/hizmete yönelik olup olmaması yönünden düzenlenen raporu da esas alarak
sözleşmeyi yenilememe yönünde takdir kullanmıştır. Bu bakımdan askerî disiplinin
gerekleri açısından daha sıkı kuralların geçerli olduğu bir statüde personel istihdam
ederken TSK’nın takdir yetkisinin daha geniş olduğu dikkate alındığında başvurucunun
yeniden istihdam edilmemesine yönelik işlemin demokratik toplumda gerekli ve orantılı
olmadığı söylenemez.’’ şeklinde bir tespitte bulunmuştur.

Av. Yalçın TORUN

UYARI
Web sitemizde yayımlanan yukarıdaki yazılı metnin, eser sahipliği hakları Av.Yalçın
TORUN’a aittir. Bu yazılı metin hak sahipliğinin tespiti amacıyla zaman içerikli
elektronik imza ile muhafaza edilmektedir. Sitemizdeki yazılı metinler avukat
meslektaşlarımız tarafından dilekçelerinde serbestçe kullanılabilir, fakat metinlerin
tamamının, bir kısmının veya özetinin atıf yapılmaksızın başka web sitelerinde
yayınlanmasına iznimiz yoktur

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir