Yazı

Aile Konutu Nedir ?  Eşlerin Aile Konutu Üzerindeki Hakları Ve Açabileceği Davalar Nelerdir ?

Aile konutu eşlerin ortak yaşantılarının en önemli malvarlığı değerlerinden biridir. Kişilerin konut ile olan bağlılıkları tüm hukuk sistemlerinde yasal anlamda koruma altına alınmıştır. Sadece eşlerden birinin mülkiyetinde olsa bile, aile bireylerinin aile konutu üzerinde birlikte zilyetlikleri söz konusu olmakta, yani aile konutu tüm aile bireylerince kullanılmaktadır.

Yazı

Kişilik Haklarının İhlali Nedeniyle Manevi Tazminat

KİŞİLİK HAKLARININ İHLALİ NEDENİYLE MANEVİ TAZMİNAT b. Son verme davası: Başlamış bir ihlalin devam ediyor olması halinde açılan dava türüdür. Amaç zararın artmasının engellenmesidir.c. Tespit davası : Bir eda davasının açılamadığı durumlarda kişilik hakkına yönelik bir saldırı olup olmadığının tespiti amacıyla açılan dava türüdür.d. Düzeltme ve üçüncü kişilere bildirme : Diğer dava türleriyle amaca ulaşılmakla...