Yazı

Disiplinsizlik Nedeniyle İlişik Kesme

Disiplinsizlik Nedeniyle İlişik Kesme Hakkında Hükmün Açıklanmasının Geriye Bırakılması HAGB) kararı verilen personele, söz konusu hükmün sonuç doğurmamasından dolayı disiplinsizlik nedeniyle ilişik kesme işlemi uygulandığına müşahede olunmaktadır. Hukuka aykırı bu işlemin iptali için yargıya başvurmak gerekiyor. 1.KONUYA İLİŞKİN YASAL DÜZENLEMELER      a. Ceza Muhakemeleri Kanunu Madde 231 – (1) Duruşma sonunda, 232 nci maddede...