Yazı

Hukuka Uygunluk ve Vakıa Denetimi Açısından İstinaf ve Temyiz Kanun Yolu

HUKUKA UYGUNLUK VE VAKIA DENETİMİ AÇISINDAN İSTİNAF VE TEMYİZ KANUNYOLUA)İSTİNAF KANUN YOLU CMK m.272 ve devamında düzenlenen istinaf kanun yolu, ilk derece ceza mahkemeleritarafından verilen ve kesin olmayan hükümlere karşı başvurulabilecek bir kanun yoludur.İstinaf yargılaması, içtihat birliğini sağlamaktan ziyade maddi olayın yeniden tartışılarakesasa ilişkin inceleme yapılmasını amaçlar. İstinaf kanun yolunun en önemli amacı dabudur. İlk...