İdare Hukuku
Yazı

İdare Hukuku

Torun Hukuk Bürosu, hukuki uyuşmazlıkların çözümünde; başlangıçta alternatif çözüm yöntemlerine de başvurarak, etik ilkelerden sapmaksızın, müvekkilleriyle güven ilişkisi içerisinde, bireyler ile idare arasındaki uyuşmazlıkları kısa sürede ve etkin şekilde sonuçlandırabilmek amacıyla avukatlık ve danışmanlık hizmeti vermektedir. İdare Hukuku Hizmetleri: İdarenin hukuka aykırı işlem ve eylemlerine karşı iptal davalarının takibi Kamulaştırma davaları takibi İdari sözleşmelerden kaynaklanan...