Yazı

Ziynet Alacağı Davası

ZİYNET ALACAĞI DAVASI A.KAVRAM Ziynet alacağı davasının amacı düğünde takılan ziynet eşyalarının kime ait olacağının tespiti ve kendisine ait olmayan ziynet eşyasını iktisap eden eşten iadesini sağlamaktır. Bu dava boşanma davasının eki niteliğinde olmayıp boşanma davası olmaksızın da eşler arasında ortaya çıkan ziynet alacaklarına ilişkin olarak evlilik birliği devam ederken de açılabilmektedir. Bu dava ziynet...