Yazı

Kişilerin Kanuna Uygun Olarak Yakalandıktan veya Tutuklandıktan Sonra Haklarında KYOK veya Beraatlerine Karar Verilmesi Halinde Tazminata Hak Kazanmaları

KİŞİLERİN KANUNA UYGUN OLARAK YAKALANDIKTAN VEYATUTUKLANDIKTAN SONRA HAKLARINDA KOVUŞTURMAYA YER OLMADIĞINAVEYA BERAATLERİNE KARAR VERİLMESİ HALİNDE TAZMİNATA HAK KAZANMALARI Özellikle Ergenekon , balyoz ve son olarak da İzmir Casusluk davaları neticesinde sayısız yakalama ve tutuklama hadisesi gerçekleşmiş olup haklarında yakalama veya tutuklama kararı verilmiş olanların istisnalar dışında tamamı beraat etmiş olup, yaşadıkları hukuki süreç neticesinde zarara...