Yazı

Yabancı Ülke Mahkemelerince Verilen Kararların Tanınması

Davayı esastan çözerek taraflar arasındaki uyuşmazlığı sona erdiren mahkeme kararlarına hüküm denir. Olağan kanun yollarından geçerek kesinleşen bir hükmün kesin hüküm kuvveti kazanma ve icra kabiliyeti kazanma olmak üzere ikisonucu vardır. Kesin hüküm teşkil eden mahkeme kararları istisnalar dışında icra kabiliyeti de taşırlar