Yazı

Disiplin Soruşturmalarının Tarafsızlığı Nasıl Sağlanır?

Disiplin Soruşturmalarının Tarafsızlığı Nasıl Sağlanır? Genel ◊ 7068 Sayılı Genel Kolluk Disiplin Hükümleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Kabul Edilmesine Dair Kanunun 3.g fıkrasında “Disiplinsizlik yaptığı iddia edilen personel hakkında karar vermek amacıyla disiplin amirleri veya kurulları tarafından yapılan veya yaptırılan araştırma ve inceleme” olarak tanımlanan disiplin soruşturmasının amacı, bir disiplinsizliğin işlenip işlenmediğini, işlenmiş ise ne zaman, nasıl...