Yazı

Kişisel Verilerin Korunması Bağlamında Açık Rıza ve Aydınlatma Yükümlülüğü

Kişisel Verilerin Korunması Bağlamında Açık Rıza ve Aydınlatma Yükümlülüğü 1)Genel OlarakDünyada yaşanan gelişmeler doğrultusunda sosyal ve ekonomik alanda yaşanan etkileşimler sonucu bir hizmetin sunumu, bir görevin yerine getirilmesi vb. faaliyetlere bağlı olarak bireylere ilişkin veriler gerçek ve tüzel kişiler tarafından elde edilmektedir. Bu veri toplanması ve işlenmesine ilişkin şartlar tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de...