Yazı

Yüz Kızartıcı Suçların Devlet Memurlarının, Kolluk Görevlilerinin ve Asker Personelin Meslek Hayatına Etkisi

YÜZ KIZARTICI SUÇLARIN DEVLET MEMURLARININ, KOLLUK GÖREVLİLERİNİN VEASKER PERSONELİN MESLEK HAYATINA ETKİSİ Bir kamu görevlisi yüz kızartıcı suç kavramına dahil olabilecek suçlardan birinedeniyle yargılandığında ve mahkumiyet kararı verildiğinde bu ceza meslekhayatında da sonuç doğurmakta ve kimi zaman mesleğine de son verilmektedir.Dolayısıyla bu suçlardan dolayı haklarında “mahkumiyet” ya da “hükmünaçıklanmasının geri bırakılması” kararı verilmesinin meslek grupları...