Yazı

Avukatlık Ücretlerinin İdare Tarafından Ödenmesi

Avukatlık Ücretlerinin İdare Tarafından Ödenmesi Jandarma ve Sahil Güvenlik Personelinin  Bazı Suçlardan Dolayı Adli Kovuşturmaya Uğraması Durumunda Avukatlık Ücretleri İdare Tarafından Ödeniyor →   03.08.2019 tarihli RG’de yayımlanan «J.Gn.K.lığı ve SGK.lığı Mensubu Sanık Personelin Avukatlık Ücretinin Ödenme Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik» gereğince; →   Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı personelinin görevini ifa ederken işlediği iddia edilen suçlar...