Yazı

Haksız Tutuklamada Tazminat

HAKSIZ TUTUKLAMADA TAZMİNAT Özellikle Ergenekon , balyoz ve son olarak da İzmir Casusluk davaları neticesinde sayısızyakalama ve tutuklama hadisesi gerçekleşmiş olup haklarında yakalama veya tutuklamakararı verilmiş olanların istisnalar dışında tamamı beraat etmiş olup, yaşadıkları hukukisüreç neticesinde zarara uğradığı kanaatinde olanlar zararlarının tazmin edilmesini talepetmişler ve İzmir Casusluk davası sonrasında verilen beraat kararı nedeniyle zararuğrayanların haksız...

Yazı

KYOK veya Beraat Kararı Verilmesi Halinde Tazminata Hak Kazanma

KYOK veya Beraat Kararı Verilmesi Halinde Tazminata Hak Kazanma KİŞİLERİN KANUNA UYGUN OLARAK YAKALANDIKTAN VEYA TUTUKLANDIKTAN SONRA HAKLARINDA KOVUŞTURMAYA YER OLMADIĞINA KARARI VEYA BERAATLERİNE KARAR VERİLMESİ HALİNDE TAZMİNATA HAK KAZANMALARI Özellikle Ergenekon , balyoz ve son olarakta İzmir Casusluk davaları neticesinde sayısız yakalama ve tutuklama hadisesi gerçekleşmiş olup haklarında yakalama veya tutuklama kararı verilmiş olanların...