HAKSIZ TUTUKLAMADA TAZMİNAT

Özellikle Ergenekon , balyoz ve son olarak da İzmir Casusluk davaları neticesinde sayısız
yakalama ve tutuklama hadisesi gerçekleşmiş olup haklarında yakalama veya tutuklama
kararı verilmiş olanların istisnalar dışında tamamı beraat etmiş olup, yaşadıkları hukuki
süreç neticesinde zarara uğradığı kanaatinde olanlar zararlarının tazmin edilmesini talep
etmişler ve İzmir Casusluk davası sonrasında verilen beraat kararı nedeniyle zarar
uğrayanların haksız tutuklamalar sonrası zararın giderilmesini talep etme hakkı doğmuş
bulunmaktadır. Söz konusu durumda bu kişilerin tazminata hak kazanmalarının yasal
dayanağı nedir sorusunun cevabına hep birlikte bakalım.

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir