Yazı

ANAYASA MAHKEMESİ, HUKUKA AYKIRI GÖZALTI TEDBİRİ DOLAYISIYLA AÇILAN TAZMİNAT DAVASINDA HÜKMEDİLEN MİKTARIN KİŞİ ÖZGÜRLÜĞÜ VE GÜVENLİĞİ HAKKINI İHLAL ETTİĞİNE KARAR VERDİ.

Anayasa Mahkemesi hukuka aykırı gözaltı tedbiri dolayısıyla açılan tazminat davasında hükmedilen miktarı yetersiz bularak başvurucunun kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkını ihlal ettiğine karar verdi.

Yazı

Ecrimisil (Haksız İşgal) Tazminatı

Ecrimisil kelime anlamı olarak ücret, parasal karşılık anlamına gelmekle birlikte, hukuki anlamda; zilyet olmayan malikin, malik olmayan kötüniyetli zilyetten isteyebileceği tazminat olarak tanımlanır[1]. Yargıtay’a göre ise, kötüniyetli zilyedin ödemek durumunda olduğu tazminat miktarıdır[2]. En azı kira geliri[3], en çoğu da tam gelir kaybıdır[4]. Diğer bir deyişle kira geliri söz konusu tazminatın alt sınırını; gelir kaybı...

Yazı

Kamu Görevlilerinin Görev Esnasındaki Fiilleri Nedeniyle Şahsi Sorumluluğu

KAMU GÖREVLİLERİNİN GÖREV ESNASINDAKİ FİİLLERİ NEDENİYLE ŞAHSİ SORUMLULUĞU 1. İDARENİN ZARARDAN SORUMLULUĞU Anayasa ve kanunlarla kamu hizmetlerini yerine getirmekle gö­revli kılınan idare, bu görevini yerine getirirken bazı zararlara yol açabilir. İdare bir zarara yol açmış ise, hukuk devleti ilkesinin gereği olarak, idare hukuku kurallarına göre sorumlu tutulur. Hukuk devleti ilkesini benimseyen pek çok hu­kuk sisteminde...

Yazı

Kişilik Haklarının İhlali Nedeniyle Manevi Tazminat

KİŞİLİK HAKLARININ İHLALİ NEDENİYLE MANEVİ TAZMİNAT b. Son verme davası: Başlamış bir ihlalin devam ediyor olması halinde açılan dava türüdür. Amaç zararın artmasının engellenmesidir.c. Tespit davası : Bir eda davasının açılamadığı durumlarda kişilik hakkına yönelik bir saldırı olup olmadığının tespiti amacıyla açılan dava türüdür.d. Düzeltme ve üçüncü kişilere bildirme : Diğer dava türleriyle amaca ulaşılmakla...