Kamu görevlilerinin görev esnasında meydana gelen kazada oluşan kamu zararından sorumlu tutulabilmesi için kusurlu olduğunun ortaya koyulması gereklidir. (Kamu Zararının Tahsili ve Kamu Zararınnda Yargı Yolu )Tarafımızca takip edilen bir dosyada; Jandarma Astsubay Çavuş olarak görev yapan müvekkilin, aracın lastiğinin patlaması neticesinde trafik kazasında kurum aracının zarar görmesi nedeniyle talep edilen kamu zararının, müvekkilin kusurlu olmaması nedeniyle talep edilemeyeceğine hükmedilmiştir. Karar şu şekildedir;

“Kaza mahallinde yapılan keşif sonucu dosyaya sunulan 05/07/2021 tarihli bilirkişi raporunda; Kazanın oluşumunun, davacı kuruma ait aracın patlayan ön lastiği sebebiyle olduğunun ,aracın her görev öncesi lastiklerinin kontrol edildiği görülmekle, kazanın asıl sebebinin lastiğin patlayarak, aracın kontrolünün yitirilmesi olduğunun, bu durumda kazanın gerçekleşmesinde kaçınılmazlık ilkesinin geçerli olduğunun bildirildiği anlaşılmıştır. Davacı kurumun, kaza nedeniyle yapmış olduğu idari tahkikattaki ifadeler ile dosyada dinlenen tanık beyanlarını örtüşmesi, tanık ifadeleri ile ve bilirkişi raporu ile de teyit edildiği üzere, kazanın davalının sevk ve idaresindeki aracın, sağ ön lastiğinin patlamasından kaynaklanmış olması, kazadan sonra yapılan ölçümde, yazlık lastiklerin diş kalındığının 6 mm olarak ölçüldüğünün davacı kurumun dosyaya sunduğu belgelerden anlaşılmış olması karşısında, araç bakımı olarak da davalının gerekli bakımları yaptığının görülmesinden, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununun m.49 ve devamında düzenlenen, haksız fiil hükümlerinden davalının sorumlu tutulabilmesi için kusur şartının eksik olduğu, davalının kusursuz olduğu, anlaşıldığından, davacının davalıya rücu etme talebi hukuka aykırı olmakla davanın reddine karar vermek gerekmiştir.” (Bursa 9.Asliye Hukuk Mahkemesi 2020/352 Esas, 2021/516 Karar, 24.09.2021 Tarih)

Av.Meryem KILIÇ

Av.Yalçın TORUN

Tel: 0312 432 56 78

0505 621 99 92

 

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir