VAZİFE MALÜLLÜĞÜ HAKLARI

 • Vazifelerini yaptıkları sırada veya vazifeleri ile ilgili meydana gelen olaylar
  neticesinde çalışma gücünün en az % 60’ını veya vazifelerini yapamayacak
  şekilde meslekte kazanma gücünü kaybettiği Kurum Sağlık Kurulunca tespit
  edilen sigortalıya vazife malulü denir. Hakları aşağıdadır.
  ➢ SGK tarafından aylık bağlanır.
  ➢ 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması hakkında kanun kapsamında
  ise nakdi tazminat alır ve engellilere bu kanun kapsamında SGK tarafından
  vazife aylığı bağlanır.( İçgüvenlik ve asayişin korunması veya kaçakçılığın
  men, takip ve tahkiki veya trafik ve yol güvenliğini sağlamak konularında
  görevlendirilen personelin görevi esnasında meydana gelen olaylar
  neticesinde malüliyet oluşursa) 2330 sayılı kanuna göre çalışanların aylıkları
  malullük aylıkları kesilmez.
  ➢ Malüliyet aylığına ilave olarak Ek Ödeme/tütün ikramiyesi ve eğitim öğretim
  ödeneği (5434 s kanun mad Ek.79) ödenir
  ➢ Oyak üyesi ise tam veya kısmi malüliyet yardımı alır.
  ➢ Erbaş ve erler için Mehmetçik vakfınca yardım yapılır. ( Malul gazi ve engelli
  erbaş ve erlere, maluliyet dereceleri esas alınmak sureti ile ödeme
  yapılmaktadır).
  ➢ TSK Dayanışma Vakfı üyelerine dayanışma vakfınca Maluliyet yardımı yapılır
  (1,2,3,4 derece malüller için)
  ➢ Maddi ve manevi tazminat hakkı doğar.
  ➢ Şartları varsa malül gazilik hakkı kazanır. . ( Türkiye Cumhuriyeti Devleti
  sınırlarını korumak ve güvenliğini sağlamak görevi ile harpte veya terör
  örgütlerine karşı yurt içi ve yurt dışı mücadelede her çeşit düşman veya
  terörist silahlarının tesiri ile oluşan maluliyetlerde) Gazilik unvanı vazife
  malullüğüne ilave olarak mevzuatın gazilere verdiği ilave haklara sahip
  olunmasını sağlar
  ➢ Terörle mücadelede esnasında malul olanlara Terörle Mücadele Kanunun
  madde 21’de düzenlenen ilave haklar verilir.
  ➢ Toplu Konut İdaresince faizsiz konut kredisi imkanı –bir konut için8 Eylül 1999 öncesinde sigorta girişinin olması gerekir.
 • 5000 prim günü ve çalışma süresinin doldurulmuş olması gerekir
 • Kadınlar için 20 yıl sigortalılık süresi erkekler için ise 25 yıl sigortalılık süresinin doldurulması gerekir

Bu şartları sağlayan vatandaşlar yaşa bakılmaksızın emekli olabilecek. Yasal süreç tamamlandıktan sonra başvurular, e-Devlet üzerinden veya Sosyal Güvenlik Kurumuna yazılı müracaat ile yapılacak.

Av.Meryem KILIÇ

Av.Yalçın TORUN

Av.Semih Ali GÜLER

Tel:0312 432 56 78

0505 621 99 92

 

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir