Yazı

Disiplin Hukukunun Genel İlkeleri

Disiplin Hukukunun Genel İlkeleri Kanunilik İlkesi (Kanunsuz Suç ve Ceza Olmaz) Masumiyet Karinesi (Suçluluğu hükmen sabit oluncaya kadar, kimse suçlu sayılamaz. (Anayasa Md.38.4)) Eşitlik İlkesi (Rütbesi, statüsü, sınıf ve branşı vb. kişisel durumları sebebiyle, aynı disiplinsizlik fiilini işleyen kişilere farklı ceza uygulaması yapılamaz. [Devlet organları ve idare makamları bütün işlemlerinde kanun önünde eşitlik ilkesine uygun...