Yazı

HAKKINDA DİSİPLİN SORUŞTURMASI YÜRÜTÜLEN DEVLET MEMURUNUN SORUŞTURMA DOSYASINI İNCELEME VE AVUKAT YARDIMINDAN FAYDALANMA HAKKININ ENGELLENMESİ ADİL YARGILANMA HAKKINI İHLAL EDER.

hakkında disiplin soruşturması yürütülen/yürütülmüş kişi ve onun vekili, disiplin soruşturması kapsamında elde edilen her türlü bilgi ve belgeye ulaşma, bunları inceleme hakkına sahiptir. Bu hakkın ihlal edilmesi adil yargılanma hakkının ihlaline yol açacaktır.

Yazı

Etkili ve Tarafsız Bir Disiplin Soruşturma Dosyasının Hazırlanması

Etkili ve Tarafsız Bir Disiplin Soruşturma Dosyasının Hazırlanması Disiplin Soruşturma Dosyalarının Hazırlanmasında Dikkat Edilecek Hususlar →   Soruşturulan personelin lehine ve aleyhine olabilecek ve maddi gerçeği her yönüyle ispatlayabilecek tüm deliller toplanmalı, →   Adli soruşturma ve kovuşturma sırasında alınan beyanlar ve elde edilen deliller ya da iddianame veya ceza hükmü yeterli kabul edilmemeli, disiplinsizlik oluşturup oluşturmadığı...