Yazı

Franchise Sözleşmesi

FRANCHISE SÖZLEŞMESİ Sözleşme Özgürlüğü ilkesi gereğince kural olarak taraflar sözleşmenin tarafınıseçme, sözleme kurma, sözleşmenin içeriğini belirleme hakkına sahiptir. Franchisesözleşmesi de sözleşme kurma ve sözleşmenin içeriğini belirleme özgürlüğükapsamında taraflar arasında kurulan ve kanunda belirtilmemiş isimsiz bir sözleşmedir.Franchise sözleşmesi kanunlarda açıkça tanımlanan ya da unsurları belirtilenbir sözleşme olmamakla birlikte kendine özgü (Sui Generis) yapıda bir sözleşmedir.Yani içerdiği...