Yazı

Jandarmalar için Sıralı Hizmet Garnizonlarına Yapılacak Atamaların Genel İlkeleri

Jandarmalar için Sıralı Hizmet Garnizonlarına yapılacak atamaların genel ilkeleri1: Sıralı Hizmet Garnizonlarının hangi garnizonlar olduğu Atama Yönergesinde (JGY52-12)’de belirlenmiştir. Dört ve beşinci derece garnizonlardır. Yönergede hergarnizon için garnizon hizmet süresi ayrı ayrı belirlenmiştir. Personelin isteği üzerine yapılan temditten dolayı sıralı hizmet garnizonlarındageçirilen fazla süre, sıralı hizmet garnizon hizmet süresinin hesabında dikkatealınmaz.3 Subay ve astsubaylardan 31...