Yazı

Hukuka Aykırı Delil Ve Disiplin Cezaları

Hukuka Aykırı Delil Ve Disiplin Cezaları a. GenelDisiplin soruşturması kapsamında hukuka aykırı delile dayanarak disiplin yaptırımıuygulanması durumunda , yaptırım/disiplin cezası sebep yönünden hukuka aykırıdır.Askeri Yüksek İdare Mahkemesi, 2013/749 numaralı kararına göre;: askeri personelintelefon görüşmelerine ilişkin ses kayıtlarının internet ortamında yayımlanmasıneticesinde disiplin yaptırımı ile TSK’dan çıkarılmıştır. AYİM yukarıdaki kararında , sözkonusu ses kayıtlarının hukuka aykırı bir...

Yazı

Hukuka Aykırı Disiplin Cezaları Nedeniyle Personele Maddi ve Manevi Tazminat Ödenmesi

Hukuka Aykırı Disiplin Cezaları Nedeniyle Personele Maddi ve Manevi Tazminat Ödenmesi Genel →   İdarenin, yaptığı hukuka aykırı işlem ve eylemler sebebiyle kişilerin mal varlıklarındaki maddi zararlar ya da kişilik haklarına yönelik manevi zararların yine idarece; Anayasanın 125.madde 7.fıkrasındaki “İdare, kendi eylem ve işlemlerinden doğan zararı ödemekle yükümlüdür.” ilkesi gereğince tazmin edilmesi gerekir. →   İdare hukukunun...