Yazı

Şirket Yönetim Kurulu Üyelerinin Sorumluluğunun Sona Ermesi

ŞİRKET YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN SORUMLULUĞUNUN SONA ERMESİ GenelBu makalede kısaca yönetim kurulu üyelerinin sorumluluğunun sona ermesi ile ilgiliolarak zamanaşımı ve ibra konuları incelenmiştir. ZamanaşımıTürk Ticaret Kanunun 560. Maddesinde ‘’Sorumlu olanlara karşı tazminat istemek hakkı,davacının zararı ve sorumluyu öğrendiği tarihten itibaren iki ve her halde zararı doğuran fiilinmeydana geldiği günden itibaren beş yıl geçmekle zamanaşımına uğrar....