Yazı

ICSID Hakem Kararlarına Karşı Hukuki Çareler

Dünya Bankası 1965 yılında Milletlerarası Yatırım Uyuşmazlıklarının ÇözümüMerkezi (bundan sonra ICSID (İnternational Center For The Settlement of InvestmenDisputes) olarak ifade edilecektir) Dünya Bankası tarafından milletlerarası sözleşmeile kurulmuştur. Bu sözleşme, “Devletler ve Diğer Devletlerin Vatandaşları ArasındaYatırım Uyuşmazlıklarının Çözümü Hakkında Sözleşme”dir. Sözleşme kısaca “ICSIDSözleşmesi” veya “Washington Sözleşmesi” olarak da bilinir. Türkiye bu sözleşmeye1988 yılında taraf olmuştur. ICSID...