Dünya Bankası 1965 yılında Milletlerarası Yatırım Uyuşmazlıklarının Çözümü
Merkezi (bundan sonra ICSID (İnternational Center For The Settlement of Investmen
Disputes) olarak ifade edilecektir) Dünya Bankası tarafından milletlerarası sözleşme
ile kurulmuştur. Bu sözleşme, “Devletler ve Diğer Devletlerin Vatandaşları Arasında
Yatırım Uyuşmazlıklarının Çözümü Hakkında Sözleşme”dir. Sözleşme kısaca “ICSID
Sözleşmesi” veya “Washington Sözleşmesi” olarak da bilinir. Türkiye bu sözleşmeye
1988 yılında taraf olmuştur. ICSID Sözleşmesi ile kurulan Merkezin görevi, yeni bir
uzlaştırma ve tahkim sistemi ile yatırımı kabul eden devlet ve yabancı yatırımcı
arasındaki uyuşmazlıkların çözümünü sağlamaktır.

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir