Yazı

Kat Mülkiyeti Kanunu ve Uygulaması

Kat Mülkiyeti Kanunu ve Uygulaması 1.Giriş Aşağıda 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununda geçen temel kavramlara ilişkin tanımlar,kat mülkiyetinin kurulması, kat maliklerinin hakları , kat maliklerinin borçları,anagayrımenku-lün yönetimi, yöneticinin atanması , yöneticinin sorumlulukları,yöneticinin hakları ve hakimin müdahalesinin istenebileceği haller açıklanmıştır. 2. Tanımlar Kat mülkiyetine konu olan gayrimenkulun bütününe (Anagayrimenkul);Yalnız esas yapı kısmına (Anayapı)Anagayrimenkulun ayrı ayrı ve...