Yazı

İnsan Hakları Arasında Bir Hiyerarşi Var mıdır?

İnsan Hakları Arasında Bir Hiyerarşi Var mıdır? İnsanların insan hakları ile ilgili olarak toplum içerisinde yaşadıkları tecrübeler,hangi hakların daha yaygın olduğunu veya hakların bir diğerine göre önemini ortayakoyar. Toplum içerisinde insan haklarına ilişkin tecrübelerde gruplar arasında farklılıkgösterir. Bu kapsamda örneğin siyahlar beyazlara nazaran, kadınlar erkeklerenazaran daha az avantajlıdır. İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, kimsenin vazgeçemeyeceği 25...