Yazı

Vergi Suç ve Kabahatleri

VERGİ SUÇ VE KABAHATLERİ Vergi suçları ve kabahatleri 213 SAYILI Vergi Usul Kanunu 331-376 maddeleri arasındadüzenlenmiş olup, Türk Ceza Kanunun ve Kabahatler kanunu da bu suçlar iç.in uygulanmaktadır.Vergi suçları vergi mahremiyetini ihlal, mükellefin özel işlerini yapmak ve kaçakçılık suçlarıdır.Vergi kabahatleri ise vergi ziyaı( 1. derece ve 2. derece- genel usulsüzlük ) , usulsüzlük (özelusulsüzlük) kabahatleridir.Vergi...