Yazı

Nakdi Tazminat

NAKDİ TAZMİNAT İçgüvenlik (terör) ve asayişin korunması veya kaçakçılığın men, takip ve tahkiki konularında görevlendirilen Jandarma Genel Komutanlığı veya Silahlı kuvvetler personeli ile bu personelin yaptıkları görev nedeniyle saldırıya uğrayan eş, füru, ana, baba ve kardeşleri hayatlarını kaybetmeleri yaralanmaları veya sakat kalmaları halinde nakdi tazminata hak kazanırlar. Bu tazminatın miktarı ve ödenme şekli ilgili kanun...