Yazı

Takip Ettiğimiz Disiplin Hukuku Davalarına İlişkin Kararlardan Örnekler

Takip Ettiğimiz Disiplin Hukuku Davalarına İlişkin Kararlardan Örnekler Disiplin Amirince Verilen Disiplin Cezasının Hukuka Aykırı Olduğuna Dair Karar Kararı Veren Mahkeme : Askeri Yüksek İdare Mahkemesi (AYİM) Kararın Tarih ve Sayısı : 22.01.2016 Tarih ve E. 2016/108 K. 2016/188 K. sayılı Kararı Olay : Davacıya gün içi izinlerde ve görevlendirmelerin bitiminde şube müdürüne mutlaka bilgi verileceğine ilişkin...