Yazı

Merkezi Türkiye’de Bulunmayan Yabancı Şirketlerin Vergilendirilmesi

MERKEZİ TÜRKİYE’DE BULUNMAYAN YABANCI ŞİRKETLERİNVERGİLENDİRİLMESİ 1)Genel OlarakBu çalışmada “Merkezi Türkiye’de Bulunmayan Yabancı Şirketlerin Vergilendirilmesi”konusu; vergi ödevi ve kurumların vergi mükellefiyeti, tam mükellefiyet-dar mükellefiyetayrımı bağlamında yabancı şirketlerin vergi mükellefiyeti, dar mükellef yabancı şirketlerintabi olduğu vergilendirme usulü ve çifte vergilendirmenin önlenmesine yönelik anlaşmalarbaşlıkları altında incelenmiştir. 2)Vergi Ödevi ve Kurumların Vergi MükellefiyetiVergi, devletin kamu giderlerini karşılamak için kişilerden...