Yazı

Eşlerden Birinin Tasarruf Yetkisinin Sınırlandırılması

EŞLERDEN BİRİNİN TASARRUF YETKİSİNİN SINIRLANDIRILMASI Türk Medeni kanunu evlilik birliğinin korunması amacıyla, ailenin ekonomik varlığının korunması veya evlilik birliğinden doğan mali bir yükümlülüğünün yerine getirilmesini sağlamak için eşlerden birinin talebi ile diğer eşin tasarruf yetkisinin hakim kararıyla sınırlandırabileceğini öngörmüştür.Bu önlem, boşanma davasına bağlı olarak talep edilen bir önlem değildir. Zira bu önlemde esas amaç evlilik...