Yazı

Yabancı Ülke Mahkemelerince Verilen Kararların Tanınması

Davayı esastan çözerek taraflar arasındaki uyuşmazlığı sona erdiren mahkeme kararlarına hüküm denir. Olağan kanun yollarından geçerek kesinleşen bir hükmün kesin hüküm kuvveti kazanma ve icra kabiliyeti kazanma olmak üzere ikisonucu vardır. Kesin hüküm teşkil eden mahkeme kararları istisnalar dışında icra kabiliyeti de taşırlar

Yazı

Boşanma Davalarına İlişkin Mahkeme Kararlarının Tanıma ve Tenfizi

BOŞANMA DAVALARINA İLİŞKİN MAHKEME KARARLARININ TANIMA VE TENFİZİ 2018 verilerine göre evlenmelere bakıldığında; yabancı kadınla evlenme oranı %4,1’dir( 22 bin 743 gelin yabancıdır). Özellikle Alman, Azeri ve Suriyeli kadınlarla çok sık evlilik yapılmıştır. Yabancı erkeklerle evlenme oranı ise %0,7’dir(4 bin 119 damat yabancıdır).Özellikle Alman, Suriyeli ve Avusturyalı erkeklerle evlilik yapılmıştır.Dolayısıyla yabancılarla yapılan evliliklerin boşanma ile...